สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรา

" สถานีวิทยุเพื่อพัฒนาชาติไทย และเทิดไท้องค์ราชัน "

ผู้บังคับบัญชา

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผบ.ทสส.


พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ.

พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาค
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


น.อ.(ญ) สายยนต์ ธรรมสอน
หน.วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.

 

ฟังวิทยุออนไลน์
วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.
วิทยุออนไลน์ ระบบ F.M.
ที่ตั้งหน่วย

 

รวมลิงก์ ร้านค้าประชารัฐ
สนภ.2 นทพ.


รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ
นขต.สนภ.๒ นทพ.
สนภ.๒ ฯ
นพค.๒๑ ฯ
นพค.๒๒ ฯ
นพค.๒๓ ฯ
นพค.๒๔ ฯ
นพค.๒๕ ฯ
นพค.๒๖ ฯ
วส.๙๐๙ ฯ

 

เว็บไซต์ประชารัฐ วส.909ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังวิทยุออนไลน์

 

กิจกรรมหน่วย

     เมื่อ วันที่ 13 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 3 คน ที่รับเข้าฝึกงานในหน่วย จนครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. - 13 ก.ย.62 พร้อมกล่าวให้โอวาท ในการนำความรู้จากการฝึกงานไป

เมื่อ วันที่ 12 ก.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญ
เดือนสิบ แขาง

เมื่อ วันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติ  

เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญ
เนื่องในวัน  

เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมประชุมการจัดงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรม  

เมื่อ วันที่ 7 ก.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ
เสริมสร้างความ 
เมื่อ วันที่ 6 ก.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวเข้าร่วมทำข่าว ในโอกาสที่ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.  

เมื่อ วันที่ 5 ก.ย.62  เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909สนภ.2นทพ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน  

เมื่อ วันที่ 5 ก.ย.62  เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมงานวัน
บูรพาจารย์รำลึกคุณ และพิธีเท  

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน


สาระ น่ารู้


หน่วยงาน จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.สกลนคร

 


 

นขต.นทพ.
สนภ.๑
สนภ.๒
สนภ.๓
สนภ.๔
สนภ.๕
นขต.สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๑ ฯ
นพค.๒๒ ฯ
นพค.๒๓ ฯ
นพค.๒๔ ฯ
นพค.๒๕ ฯ
นพค.๒๖ ฯ
ช.พัฒนา ฯ
 
วส.นทพ.
วส.๙๑๒ ฯ
วส.๙๑๔ ฯ
วส.๙๑๙ ฯ
วส.๙๒๑ ฯ
วส.๙๓๔ ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

 

 

QR Code วส.909 ฯ

 

 

 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนน สกลนคร-นครพนม บ้านรุ่งพัฒนา ตำบลธาตุนางเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. (องค์การฯ) 0 4271 1909 (โทรคมนาคมทหาร) 2311925

ท่านคือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลำดับที่ webs counters

สร้างโดย แผนกเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. (องค์การ) Fax. 0 4271 1079 (โทรคมนาคมทหาร) 2311920