สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz."909 ทำงานได้ผล มีคนฟังเยอะแยะนะ" รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสชมเชย เมื่อครั้ง จนท.ส่งเสด็จนิวัติจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์กลับกรุงเทพมหานคร เดือน ธ.ค.2528      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บังคับบัญชา

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ
ผอ.สนภ.๒ นทพ.


พ.อ. ณฐพล ผิวเณร
หน.วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.

 

ฟังวิทยุออนไลน์
วิทยุออนไลน์ ระบบ F.M.


 

ที่ตั้งหน่วย

เว็บไซต์ประชารัฐ วส.909ฯ

แนะนำ เพลงประจำ สถานีฯ

เพลง นทพ.ที่รัก
Cover By RBS909

เพลง นทพ.ที่รัก

เพลง ชวัญใจ นทพ.

 

เพลง แฟน นทพ.

เพลง หนุ่ม นทพ.

เพลง หนุ่ม นทพ. (เวอร์ชั่นคู่)

 

 

มิวสิค วีดีโอ (Music Video)

เพลง นทพ.ที่รัก

เพลง ขวัญใจ นทพ.

 

ครั้งแรกในประวัติการ
ก่อตั้งสถานีฯ กับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวอีสาน

โครงการประกวด
หมอลำกลอน

 

คำแนะนำการป้องกัน
ไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

ฟังวิทยุออนไลน์ ระบบ A.M. (ใหม่)

กิจกรรม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


กิจกรรม สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
     เมื่อ วันศุกร์ที่  9 เม.ย.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ 1.จัดเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมบรรยายสรุปกลับ ของ กอ.ร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่สนามบิน ทบ. ค่ายกฤษณ์สีวะรา ณ ห้อง
ในโอกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงาน
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
เมื่อ วันอังคารที่ 6 เม.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
การปฏิบัติ แผนการถวายความ
เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.64 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ,  รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปี
         เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปีพุทธ
ศักราช 2564

เมื่อ
วันจันทร์ที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 1030 - 1200
เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 1500  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมงานฌาปนกิจ นาย
เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64  0930-1100  บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 เวลา 0830 – 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอด
เสียง พิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดป่า

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

 

 

หน่วยงาน จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร


ช่องทางรับฟังวิทยุออนไลน์
บนมือถือ andriod

สามารถดาวน์โหลดวิทยุออนไลน์ เพื่อฟังบนโทรศัพท์มือถือ ได้ที่แอปพลิเคชั่น
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtarf2.afdcradio


 

นขต.นทพ.
สนภ.๑
สนภ.๒
สนภ.๓
สนภ.๔
สนภ.๕
นขต.สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๑ ฯ
นพค.๒๒ ฯ
นพค.๒๓ ฯ
นพค.๒๔ ฯ
นพค.๒๕ ฯ
นพค.๒๖ ฯ
ช.พัฒนา ฯ
 
วส.นทพ.
วส.๙๑๒ ฯ
วส.๙๑๔ ฯ
วส.๙๑๙ ฯ
วส.๙๒๑ ฯ
วส.๙๓๔ ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

 

 

ประชาสัมพันธ์
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นักรบสีน้ำเงิน

นักรบสีน้ำเงิน ร่วมสู้วิกฤตภัยแล้ง

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ตอนที่ 10
เสียงปรบมือ ส่งกำลังใจ
สู้ COVID-19


ตอนที่ 11
 มาตรการเพิ่มเติม คุมเข้ม Covid -19 นทพ.

 

ประชาสัมพันธ์
วส.909 สนภ.2 นทพ.

ภัยแล้ง ไม่แล้งน้ำใจ

 

Facebook
วส.909 สนภ.2 นทพ.

 

QR Code วส.909 ฯ

 


 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
269 หมู่ 3 ถนน สกลนคร-นครพนม บ้านรุ่งพัฒนา ตำบลธาตุนางเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. (ทศท.) 0 4271 1909 (โทรคมนาคมทหาร) 2311925

ท่านคือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลำดับที่ webs counters

สร้างโดย แผนกเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. (ทศท.) Fax. 0 4271 1079 (โทรคมนาคมทหาร) 2311920