สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 28 ส.ค.63 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน หน.วส.909ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีและทำข่าวพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและปฏิบัติการเรียนรู้การตลาดนอกชุมชน ปีที่ 2 โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผวจ.จังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี มี ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กล่าวรายงาน  ณ ชั้น 1 อาคาร 13 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

                                 ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเอเอ็ม ความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ ,เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ,ระบบวิทยุออนไลน์  และ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th/           

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน