สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ณ จ.สกลนคร และ กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม2563 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นความคืบหน้าของประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชน ในพื้นที่ จ.สกลนคร จากการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา(1)ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)เป็นประธาน มีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน