สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 24 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนและผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการ library caer the baer  โดย ม.ราชภัฏสกลนครร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการลดการลเก๊าซเรือนกระจกจากการจัด Eco Even เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อนกิจกรรมประกอบด้วย
                      นิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน
.                     บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของห้องสมุดต่อการรักษ์โลก
                      เสวนาเรื่อง ก้าวย่างที่สำคัญห้องสมุดสีเขียวและอาคารสีเขียว
                      เสวนาเนื่องมาตรฐานการจัดการสำนักงานสีเขียว
                      โดยมี ผศ.ปรีชา  ธรรมวินธร อธิการบดี ม.ราชภัฏสกลนคร ,ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงวรวัฒน์ นายกสมาห้องสมุดแห่งประเทศไทย, คุณเลิศวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด  ร่วมแถลงข่าวและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

                                      ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเอเอ็ม 837กิโลเฮิรซ์ เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ระบบวิทยุออนไลน์ และ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th/

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน