สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 18 ส.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.   ให้การต้อนรับ      น.อ.เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์ ร.น. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อรับทราบการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องให้ข้อเสนอแนะข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุง นขต.บก.ทท. ณ ห้องยุทธการอาคาร บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. จ.สกลนคร โดยมี พ.ท.อิทธิพล เดียงสา รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ เอเอ็ม 837 กิโลเฮิรตซ์ และระบบ เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ระบบวิทยุออนไลน์ และ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th/

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน