สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 17 ส.ค.63  เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ นทพ. จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ในโครงการประกวดดนตรีพื้นเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับรางวัลประเภทดีเยี่ยม โดยมี ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า และคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

                 ในการนี้เจ้าหน้าที่ วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้ความรู้เรื่องสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม  และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ เอเอ็ม 837 กิโลเฮิรตซ์ และระบบ เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ระบบวิทยุออนไลน์  และ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th/

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน