สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

               เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.63  เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ นทพ. จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน หนองผือเทพนิมิต ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ในโครงการประกวดดนตรีพื้นเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับรางวัลประเภทดีมาก ด้วยคะแนน 85.33 คะแนน โดยมี นายสุปัน   วงษ์อุ่น ผอ.โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต และคณะครูและนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 -6 เข้าร่วมกิจกรรม

                                  ในการนี้เจ้าหน้าที่ วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้ความรู้เรื่องสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม  และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ เอเอ็ม 837 กิโลเฮิรตซ์ และระบบ เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ระบบวิทยุออนไลน์และ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th/                            

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน