สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณการประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านบาก 2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และโรงเรียนบ้านนาม่วง ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี นายสุรชัย  กุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบาก 2  และ นางกนกนุช เขียวเขิน ผอ.โรงเรียนบ้านนาม่วง พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านบาก 2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
                    ในการนี้เจ้าหน้าที่ วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้ความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

                      ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ เอเอ็ม 837 กิโลเฮิรตซ์ และระบบ เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ระบบวิทยุออนไลน์               

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน