สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

     เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณการประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านศรีสำราญวิทยาคม อ.พรเจริญ และโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม อ.เมือง จ.บึงกาฬ และร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม โดยมี นายสุวัฒน์  อินทวงศ์ และ นางสาวเยาวลักษณ์  ปุยะบาณ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านศรีสำราญ บ.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
                     ในการนี้เจ้าหน้าที่ วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้ความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

                      ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ เอเอ็ม 837 กิโลเฮิรตซ์ และระบบ เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ ระบบวิทยุออนไลน์               

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน