สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

      เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน 1 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร์

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน