สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

      เมื่อ วันที่ 2 ส.ค.63เวลา 0800  บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมครอบครัวจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วส.909ฯ ครบรอบ 54 ปี(2ส.ค.63)โดยมีกิจกรรมดังนี้V
    ........- ไหว้พระพรหมเจ้าที่, ร.5 และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
              - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป
              - มอบใบประกาศเกียรติบัตร, โล่แก่บุคคลดีเด่นและปรับย้ายปี63ได้แก่
                พ.อ.อ.สุมิตร บุตรพันธ์(บุคคลดีเด่น)
                พ.จ.อ.หญิงนันนภัส ถุงแก้ว(ปรับย้าย)
           โดยได้กราบนมัสการพระมหาคาวี ญาณสาโรเจ้าอาวาสวัดสะพานคำเมืองสกลนคร และพระสงฆ์จากวัดหนองบัวใหญ่ จำนวน10 รูป  ณ  บก.วส.909 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
           ในการนี้ทำการถ่ายทอดสดออกอากาศทางระบบเอเอ็ม.ความถี่ 837khz,ระบบเอฟเอ็ม.ความถี่ 94.75 mhz,และระบบวิทยุออนไลน์

              

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน