สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 20 พ.ย.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพเรือ  โดยการบวงสรวงสักการะ พระบรมรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “ถือเป็นองค์พระบิดาของทหารเรือไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพเรือ  ณ วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน