สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีรดน้ำศพ พล.ท. สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ณ ตึกรวมใจอนุสรณ์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน