สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 มีการตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณพื้นที่หน้า บก.วส.909 สนภ.2 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน