สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.63 เวลา 0700-1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน (ทภ.2) จำนวน 2 นาย เข้าปฏิบัติงานเพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย การผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และแนะนำในการปฏิบัติในการเข้าเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งได้บรรยายถึงภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้เข้าใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และเข้าใจบทบาทของจิตอาสาพระราชทาน  ก่อนการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา ซึ่งเป็นการเสด็จฯส่วนพระองค์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองในเขตภาคอิสาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสากลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน