สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 13 พ.ย.63 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) ชุดซ่อมจากศูนย์โทรคมนาคมทหาร กรมสื่อสารทหาร บก.กองทัพไทย เข้าตรวจระบบรับส่งสัญญาณ  (intranet) และระบบสัญญาณโทรศัพท์ ตรวจดูระบบกราวด์สายล่อฟ้าของเสาอากาศ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ของหน่วย วส.909 สนภ.2 นทพ. โดยมี พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 ฯ และ พ.ท.อิทธิพล  เดียงสา รอง หน.วส.909 ฯ นำตรวจ ณ วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน