สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.บรรยายสรุปภารกิจงานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงให้กับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ในห้องออกอากาศ ห้องแผ่นเสียง ห้องเครื่องส่ง พร้อมกันนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สนภ.2 นทพ.ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่837กิโลเฮิร์ต ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 94.75 เมกกะเฮิร์ต และระบบ วิทยุออนไลน์

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน