สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 10 พ.ย.63 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและทำข่าวแถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จฯทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.63 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผบ.มทบ.29 เป็นประธาน
                                 
- ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเอเอ็ม 837 kHz กิโลเฮิรตซ์  ระบบเอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ และระบบวิทยุออนไลน์

         

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน