สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 9 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. รวมกำลังพลนวดข้าว และเก็บเข้ายุ้งข้าว “ เอาแรงนวดข้าว 909 สามัคคี ” ได้ข้าว จำนวน 40 กระสอบ (1,200 กก. ข้าวเปลือก) เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับกำลังพล และเป็นการลดรายจ่ายได้ในระดับหนึ่งตามนโยบายของ พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และนโยบายของ ผบ.นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.909ฯ จ.สกลนคร

         

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน