สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 7 พ.ย.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเวรเตรียมพร้อม 25 % ของกำลังพลทั้งหมด เพื่อปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์  ตามนโยบายของ ผบ.นทพ.  ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

         

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน