สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

            เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.63 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวติดตามทำข่าว การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร(นายก อบจ.สกลนคร) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร(ส.อบจ.สกลนคร) ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.63 ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร(วันสุดท้ายของการรับสมัครฯ) มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ดังนี้.
                                   1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
                                      1.1 นายชัยมงคล ไชยรบ  เบอร์1
                                      1.2 นายชูพงษ์ คำจวง  เบอร์ 2
                                      1.3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล เบอร์  3
                                      1.4 นายวิชัย สีนูเดช เบอร์  4
                                      1.5 นางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปรายะ เบอร์ 5
                                      1.6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี เบอร์ 6
                                   2. ส.อบจ.สกลนคร วันนี้(6พ.ย.63)สมัคร จำนวน 9 คน
                                       รวมยอดทั้งหมด 171 คน
         
                          3. รวมมีผู้สมัครฯ 2 ประเภท(6+171 )ทั้งสิ้น 177 คน          

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน