สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์,นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ วส.909ฯ รับฟังการบรรยายสรุป,เยี่ยมชมห้องออกอากาศ,ห้องเก็บแผ่นเสียง พร้อมกันนี้วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญสถาบันหลักของชาติ” ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยมี พ.ท.อิทธิพล เดียงสา รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ           

           

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน