สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 6 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดผู้แทนหน่วยฯ ร่วมกับ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 กกต.ประจำ อบจ.สกลนคร พร้อมคณะ กกต.ประจำ อบจ.สกลนคร ร่วมกับ กกต.จว.สกลนคร,ศปง.การเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.สกลนคร ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 เป็นวันที่สี่(รับสมัคร 2-6 พ.ย.63) มีผู้ยื่นใบสมัครรายละเอียดดังนี้ -.นายก อบจ.มีผู้สมัครเพิ่ม 2 คน ยอดรวม 5 คน ได้แก่ 1.นายชัยมงคล ไชยรบ ได้เบอร์ 1, 2.นายชูพงศ์ คำจวง ได้เบอร์ 2, 3.นายณรงค์เดช อุฬารกุล ได้เบอร์ 3, 4.นายวิชัย สีนูเดช ได้เบอร์ 4, 5.นางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปะรายะ ได้เบอร์ 5  และ ส.อบจ.มีผู้สมัครเพิ่ม 15 คน ยอดรวม 162 คน          

           

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน