สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 5 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ จนท.จาก อผศ.สกลนคร ได้เข้ามอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.  ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.  บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร         

           

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน