สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่4 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้กำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ พ.อ.ณฐพล ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย ณ วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน