สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                      เมื่อ วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909สนภ.2นทพ.จัดสภากาแฟนัดพบปะนักจัดรายการเพื่อบรณาการงานประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีนักจัดรายการตัวแทนหน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมพบปะพูดคุย และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หัวหน้าสถานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร                

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน