สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อข่าว909 เข้าร่วมประชุม และทำข่าว การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)พร้อมคณะ และ การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท.เป็นประธาน

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน