สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ รอง หน.วส.909 สนภ.๒ นทพ. เป็นผู้แทนหน่วย ในการต้อนรับคณะชุดตรวจ กตน.3 สตน.ทหาร ซึ่งได้เดินทางมาตรวจสอบ หน่วย วส.909 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 พ.ย.62 ถึง 30 ก.ย.63 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 – 31 ต.ค.63 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค.63 ณ บก.วส.909 สนภ.๒ นทพ. โดยมี น.ท.หญิง วียานุช  อ่ำประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน