สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ชุดผู้สื่อข่าว ทำข่าว พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชศรัทธา และ ทรงระลึกถึง พระราชนิโรสรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ทรงจัดดอกไม้ พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม บ.คำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน