สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 25 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชสิเศษกุล รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนงิ้วด่อน     อ.เมือง จว.ส.น มีประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีและร่วมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 400 คน

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน