สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

 

            เมื่อ วันที่ 22 พ.ย.63 เวลา 1400 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าว วส.909 ฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายถาวร บุพศิริ อายุ 72 ปี ผู้รับฟังรายการของ วส.909ฯ  จากอดีตถึงปัจจุบัน(แฟนพันธุ์แท้ 909 ตั้งแต่เปิดสถานีเมื่อ 2509 สมัยเป็นทหารไปราชการที่ สปป.ลาว เมื่อปี 2514-2516) และเป็นเครือข่ายนักพัฒนา วส.909ฯ ณ ฌาปนสถาน บ้านสมบูรณ์ ต.บ.ค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมย้อนหลัง เดือน