สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

              เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
                 
      เมื่อ
วันที่ 30 พ.ค.65 เวลา 0830 - 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทาน วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ บริเวณกุฏิพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร วัดป่าภูธรพิทักษ์ ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.