สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

              เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
                 
      เมื่อ
วันที่ 28 พ.ค. 65 เวลา 1200 – 1800 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ ร.อ. ภูษิต  โพธิพันธุ์ จิตอาสา 904 รหัส 2-ก064 พร้อมด้วยชุดผู้สื่อข่าว ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 จาก สวท.สกลนคร ออกทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์,ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จาก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และ โต๊ะอิหม่าม ประจำมัสยิดนูรุลอิสลามสกลนคร  เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ในวันที่ 1 – 30 มิ.ย.65 ทาง วส.909 สนภ.2 นทพ. และ สวท.สกลนคร รวมทั้งสื่อโซเซี่ยล ต่างๆ ของทางสถานี ณ วัดป่าสุทธาวาส และ มัสยิดนูรุลอิสลามสกลนคร  ต.ในเมือง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนครี

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.