สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                       เมื่อ วันที่ 20 พ.ค.65  เวลา 1330  บก.ทท. (นทพ.)  โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดผู้แทนหน่วย  และชุดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิด และฝึกวิชาชีพให้มีทักษะในการประกอบอาชีพในระหว่างรับการอบรม จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกนคร ณ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี นาย ชูศักดิ์  รู้ยิ่ง รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.