สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                       เมื่อ วันที่ 19 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย  ทั้งนี้ ได้แสดงความยินดี ตลอดจนให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ม.3 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.