สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                       เมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 65  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเวียนเทียนบูชาพระธาตุเชิงชุม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยมีนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผวจ. สกลนคร เป็นประธานในพิธี  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.