สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                       เมื่อ วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 1600 บก ทท.(นทพ.) โดย วส.909  สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทาน วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ณ วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.