สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ การจัดหน่วย ผังรายการ อดีต หน.วส.ฯ ติดต่อเรากิจกรรมหน่วย ต่อ

                       เมื่อ วันที่ 3 พ.ค.65 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพลผู้ที่ได้รับการเลือนยศสูงขึ้นจำนวน 2 นาย 1.จ.ส.อ.หญิง วิตต้า ผาละพัง 2. จ.ส.ต.ภูมิพัฒน์  มั่นทอง ณ อาคาร บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

      

 

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.