ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งบประมาณ 2565

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน ธ.ค.64
เปิด
2 เดือน พ.ย.64
เปิด
3 เดือน ต.ค.64
เปิด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งบประมาณ 2564

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน ก.ย.64
เปิด
2 เดือน ก.ค.64
เปิด
3 เดือน พ.ค.64
เปิด
4 เดือน เม.ย.64
เปิด
5 เดือน มี.ค.64
เปิด
6 เดือน ม.ค.64
เปิด
7 เดือน ธ.ค.63
เปิด
8 เดือน พ.ย.63
เปิด
9 เดือน ต.ค.63
เปิด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งบประมาณ 2563

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน ก.ย.63
เปิด
1 เดือน พ.ค.63
เปิด
2 เดือน เม.ย.63
เปิด
3 เดือน มี.ค.63
เปิด
4 เดือน ก.พ.63
เปิด
5 เดือน ม.ค.63
เปิด
7 เดือน ธ.ค.62
เปิด
8 เดือน พ.ย.62
เปิด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งบประมาณ 2562

ลำดับ รายการ ดูเอกสาร
1 เดือน ก.ค.62
เปิด
2 เดือน มิ.ย.62
เปิด
3 เดือน พ.ค.62
เปิด
4 เดือน เม.ย.62
เปิด
5 เดือน มี.ค.62
เปิด
6 เดือน ก.พ.62
เปิด
7 เดือน ม.ค.62
เปิด
8 เดือน ธ.ค.61
เปิด
9 เดือน พ.ย.61
เปิด