ที่ตั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งอยู่ที่ 269 หมู่ 3 บ้านรุ่งพัฒนา ถนน สกลนคร-นครพนม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศตะวันตกตามถนนสาย สกลนคร-นครพนม ประมาณ 7 กิโลเมตร

โทร. 0 4271 1909 Fax. 0 4271 1079

 

E-mail :

rb.s_909@hotmail.comrbs9090@gmail.com

 
 

Facebook :

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909

   
 

IG :

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909

 
 

Twitter :

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909