สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 22 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) ในโอกาสที่ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู  ผบ.นทพ.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนภ.2 นทพ. โดยมี  
เมื่อ วันที่ 10 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการชี้แจงเน้นย้ำดำริของ ผบ.ทสส. เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
 
เมื่อ วันที่ 8 เม.ย.2563 เวลา 1000  บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ สำรวจราคาไข่ไก่ในตลาดสด  และ  
เมื่อ วันที่ 8 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เน้นย้ำชี้แจงดำริ ผบ.ทสส. เรื่องมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า
 
เมื่อ วันที่ 5 เม.ย.63 เวลา 1810 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ส่งบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำป้อม  
เมื่อ วันที่ 3 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
พร้อมกำลังพลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ
 
เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านเวปไซต์
 
เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการชี้แจงและเน้นย้ำนโยบาย ผบ.นทพ. ตาม สั่งการในที่ประชุม นขต.นทพ. เมื่อ  
เมื่อ วันที่ 1 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2
นทพ.จัดผู้สื่อข่าว ทำข่าวการมอบสิ่งของเพื่อป้องกัน
และแก้ไข
 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.