สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 21 เม.ย.64 เวลา 1100  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุม
เมื่อ วันศุกร์ที่  9 เม.ย.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ 1.จัด
ในโอกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงาน
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
เมื่อ วันอังคารที่ 6 เม.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
การปฏิบัติ แผนการถวายความ
เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.64 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ,  รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ปี

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.