สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ

เมื่อ วันที่ 28 ส.ค.63 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน หน.วส.909ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีและทำ  
เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าว คณะกรรมการโครงการสมาชิก  
เมื่อ วันที่ 24 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนและผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการ library  
เมื่อ วันที่ 18 ส.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  ให้การต้อนรับ  น.อ.เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์ ร.น. รองผู้อำนวยการสำนัก 
เมื่อ วันที่ 17 ส.ค.63  เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ) โดย
วส.909 สนภ นทพ.จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและใบ
ประกาศเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
 
เมื่อ วันที่ 15 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการ  
เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.63  เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ) โดย
วส.909สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและใบ
ประกาศเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
 
เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณการ 
เมื่อ วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณการประกวดดนตร  
เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อม  
เมื่อ วันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, กล่าวคำถวาย  
เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ  
เมื่อ วันที่ 2 ส.ค.63เวลา 0800  บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมครอบครัวจัด  

 


กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.