สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 30 ธ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดกำลังพลเยี่ยมจุดตรวจเพื่อ

เมื่อ วันอังคารที่  29 ธ.ค.63 เวลา 1500 น.บก.ทท.(นทพ)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าว เข้ากราบนมัสการขอบันทึกคำอวยพรปีใหม่
เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าพบ พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.ร.3 เพื่อ
เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายนิลพัทธ วิชัยยา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สร้าง
เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและ
เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 63 หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเขิงชุม ไหว้
เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
เมื่อ วันที่ พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว
เมื่อ วันที่ พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 0930 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวเจ้าหน้าสำนักงานใน
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 1500 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดกำลังพลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.อนุสรณ์ มงคลสินธุ์ รอง
เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 1330 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2  นทพ. จัดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด "โครงการ 99
เมื่อ วันที่ 22 ธ.ค.63 เวลา 1500 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทน หน่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ
เมื่อ วันที่ 22 ธ.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดชุดผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และไหว้
เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมงานและทำข่าว พิธี
เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดชุดผู้สื่อข่าว ออกทำข่าวและสังเกตการณ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
เมื่อ วันที่ 19 ธ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ดำเนินการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ขวัญใจ นทพ.” ปี 64 รอบคัดเลือก

         งาน โครงการประกวด ประจำปีงบประมาณ 2564
        - โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 256
4

          - โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ขวัญใจ นทพ.”ประจำปีงบประมาณ 2564
         - โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ วันที่ 18 ธ.ค.63 เวลา 1800 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และกำลังพล ฯ ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 0800 - 1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และนายอำเภออากาศอำนวย ได้เป็นประธานในพิธี
เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 0800 - 1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และนายอำเภออากาศอำนวย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 1800 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทน และร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัด
เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อน พร้อมผู้สื่อข่าว สนับสนุนและทำข่าว
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรม Unit school การปฏิบัติงานด้านการข่าว วส.909ฯ .
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนร่วมประชุม และทำข่าว การ
เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ให้กำลังพลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายา
เมื่อ วันที่ 14 ธ.ค.63 เวลา 1400 - 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.อ.
เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่อง

เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.63 เวลาตั้งแต่ 1500 – 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผู้สื่อข่าว,ชุดประชาสัมพันธ์ทำการถ่ายทอด

เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.2563 เวลาตั้งแต่ 09.00 - 13.00 บก.ทท.(นทพ.) โดย
วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดชุดผู้สื่อข่าว เข้าทำข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
เมื่อ วันที่ 6 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมโครงการ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ขวัญใจ นทพ.”
เมื่อ วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 1900 น. บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีจุด
เมื่อ วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 1000 น. บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดกำลังพลร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมพัฒนาเนื่องในวัน
เมื่อ วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 0900 น. บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ร่วมพิธีวางพาพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อ วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 0600 น. บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ร่วมพิธีตักบาตร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาท
เมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 0630 น. บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ไตรมาส 1 ณ บก.วส.909
เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 1500 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำ จนท.ชุดรับการตรวจจากชุดตรวจ กตน.3สตน.ทหาร ตั้งแต่
เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2
นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยและบริเวณถนนแนว

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ทำการปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อข่าวออกทำข่าวการแข่งขัน

 


กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.