สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

      เมื่อ วันที่่ 30 ธ.ค.64 เวลา 0900 -1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 ฯ มอบหมายให้ พ.ท. อิทธิพล  เดียงสา รอง หน.
      เมื่อ วันที่่ 29 ธ.ค.64 เวลา 0500 - 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ของหน่วยฯ พร้อมชุดผู้สื่อ
      เมื่อ วันที่่ 28 ธ.ค.64 เวลา 1400  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อข่าวทำ
      เมื่อ วันที่่ 28 ธ.ค.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อข่าว เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภาย
          เมื่อ วันที่่ 27 ธ.ค.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. มอบเครื่องแบบปกติแขนยาว (สีตามเหล่าทัพ) ให้กับ
      เมื่อ วันที่่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนประจำ
      เมื่อ วันที่่ 17 ธ.ค.64 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2
นทพ. จัด unitschool ในหัวข้อ การจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา,แผน
  เมื่อ วันที่่ 15 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี งป.65 เพื่อเป็นสวัสดิการรักษา
      เมื่อ วันที่่ 12 ธ.ค.64 เวลา 0800 – 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดเตรียมพร้อม 1 ใน
      เมื่อ วันที่่ 11 ธ.ค.64 เวลา 0900 – 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเพลงไทยลูกทุ่ง “ขวัญใจ
         โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“ขวัญใจ นทพ.” ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด อ่านต่อ
ในโอกาสมหามงคลคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
    เมื่อ
วันที่ 7 ธ.ค.64 เวลา 0830 -1100

        เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  
    เมื่อ
วันที่ 5 ธ.ค.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย
      เมื่อ วันที่่ 2 ธ.ค.64 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนพร้อมผู้สื่อข่าวร่วม
ประชุมการจัดงานรวมน้ำใจไท

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.
ก.พ.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.