สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 28 ก.พ.63 เวลา1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพล ชุดถ่ายทอดเสียง พิธีกรกลาง และจัดรถยนต์บรรทุก  

เมื่อ วันที่ 27 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2นทพ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา  

เมื่อ วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมประชุมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไข  

เมื่อ วันที่ 25 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2นทพ.จัดชุด
ผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการ
ปัญหาแรงงาน
 
เมื่อ วันที่ 22 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมกับสมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร
เมื่อ วันที่ 19 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909สนภ.2นทพ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง
ใน
สถานศึกษา  
เมื่อ วันที่ 18 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำนักจัดรายการวิทยุ และเจ้าหน้าที่ของหน่วย เข้าเยี่ยมแฟนรายการ
 
เมื่อ วันที่ 11 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลจัดกิจกรรมโครงการประกวดหมอลำกลอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
เมื่อ วันที่ 8 ก.พ.63 เวลา 1730 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ร่วมพิธีทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เนื่อง ในวันมาฆะบูชา
เมื่อ วันที่ 8 ก.พ.63 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวัน
เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.2563 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต.ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ ผบ.มทบ.29 พร้อมกำลังพล
เมื่อ วันที่ 3 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลพร้อมพิธีกรและชุดถ่ายทอด เสียงร่วมพิธีวางพวง
เมื่อ วันที่ 1 ก.พ.63 เวลา 1409 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลพร้อมชุดถ่ายทอดสียงร่วมพิธี เปิดงาน

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.