สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1400 - 1600 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม
เมื่อ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1000 - 1200 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมประกวดดนตรี
เมื่อ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยเข้าประชุมคณะกรรมการ
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 22 ก.พ.64 เวลา 10.00 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าว
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 22 ก.พ.64 เวลา 10.00 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าว"พิธีบวงสรวงก่อน
เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 เวลา 0800-1200 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวออกทำข่าว และได้จัด กพ.
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ.64  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้รับมอบพันธุ์ผักสลัดจากคุณตอง เครือข่ายนักพัฒนา พร้อมกัน
เมื่อ วันศุกร์ ที่ 19 ก.พ.64 เวลา 1500 -1600 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับ กองช่าง อบจ.สกลนคร สำรวจ
เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.64 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย
วส.909 สนภ.2 นทพ.ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการทหาร
เมื่อ วันพุธที่ 17 ก.พ.64 เวลา 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว วส.909ฯ ร่วมทำข่าวมหกรรมสินค้า
เมื่อ วันอังคาร ที่ 16 ก.พ.64 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวการตรวจเยี่ยม โครงการ์
เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 1300-1500 น. บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.ว. 909 สนภ. 2 นทพ. จัดกิจกรรรมการประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถาน
เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 ก.พ.64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวการหมุนวงล้อเพื่อออก
เมื่อ วันเสาร์ ที่ 13 ก.พ.64 เวลา 0900-1530 น. บก ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 ก.พ..64 เวลา 0900 น. บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พิธีส่งมอบอาคาร
เมื่อ วันอังคารที่ 9 ก.พ.64 เวลา 1130 - 1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ศูนย์การเรียนรู้วส.909ฯ 1.ได้รับการสนับสนุน
เมื่อ วันอังคาร ที่ 9 ก.พ.64 เวลา 1000-1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.นทพ.เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.ชูพงษ์
เมื่อ วันอังคารที่ 9 ก.พ.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ให้ฝ่ายอำนวยการชี้แจงหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ โดยนำผลจาก
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 8 ก.พ.64 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว คณะกรรมการ
เมื่อ วันเสาร์ ที่ 6 ก.พ.2564 เวลา 0900-1630 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าว พร้อมชุดวิทยากร สนับสนุนกิจกรรม
เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.64 เวลา 1030 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวทำข่าว การจัดกิจกรรมพบปะเครือข่าย
เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.64 เวลา 0830 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวสนง.กกต.จ.สกลนคร จัดประชุม คกก.
เมื่อ วันพุธ ที่ 3 ก.พ.64 เวลา 1300-1630 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อม จนท.และผู้สื่อข่าว นำเครือข่ายนักพัฒนา
เมื่อ วันวันที่ 3 ก.พ.64 เวลา 0940 - 1200  บก.ทท (นทพ.)
โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.รับการตรวจจากชุดตรวจ
การปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อ

 

 

กิจกรรมย้อนหลัง

 

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.