สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

         เมื่อ วันที่่ 25 ก.พ.65 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดชุดพิธีกรพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าว ร่วมกับชุด
         เมื่อ วันที่่ 24 ก.พ.65 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึก
         เมื่อ วันที่่ 16 ก.พ.65 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.   นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
         เมื่อ วันที่่ 14 ก.พ.65 เวลา 1400  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว ร่วมงาน และนำข้อมูลมาเผยแพร่ทางสื่อ
         เมื่อ วันที่่ 10 ก.พ.65 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ณ สิทธิ ผอ.ศูนย์วิทยบริการและ
         เมื่อ วันที่่ 9 ก.พ.65 เวลา 0730 - 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลจำนวน 42 นาย เข้ารับการตรวจหาสาร          เมื่อ วันที่่ 7 ก.พ.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายก อบจ.
         เมื่อ วันที่่ 3 และ วันที่ 4 ก.พ.65 เวลา 1300 - 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ร่วมจัด
         เมื่อ วันที่่ 3 ก.พ.65 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลา และจัดเจ้าหน้าที่

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.