สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

เมื่อ วันที่ 31 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2นทพ.
นำกำลังพลพร้อมชุดถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา
เมื่อ วันที่ 31 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลของหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน

เมื่อ วันที่ 31 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลพร้อมชุดถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล

เมื่อ วันที่ 30 ม.ค.63 เวลา 1830 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานหมุน
เมื่อ วันที่ 28 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2
นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดงานเทศกาลโส
เมื่อ วันที่ 26 ม.ค.63 เวลา 1830 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานหมุน
เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานการฝึกอบรมกำลังพล(Unit School) เพื่อพัฒนา
เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ตรวจเครื่องแต่งกาย และทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อให้กับกำลังพลของหน่วย
เมื่อ วันที่ 20 ม.ค.2563 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.
นำกำลังพลเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่อประกาศเกียรติคุณ
และ
เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรม
เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวาย
ราชสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระ 
เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2563  เวลา 1800 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เมื่อ วันที่ 17 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนราม
คำแหงมหาราช
เมื่อ วันที่ 15 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลพร้อมชุดผู้สื่อข่าวร่วม พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี
เมื่อ วันที่ 11 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดถ่ายทอดเสียง ในโอกาสที่ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิก
เมื่อ วันที่ 11 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ธวัชชัย  ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ. 2 นทพ. เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวัน
เมื่อ วันที่ 11 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ. สนภ.2 นทพ. เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วย และแฟน
รายการ  ของ วส.909
เมื่อ วันที่ 7 ม.ค.63  บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู  ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ สนภ.2 นทพ.
เข้าตรวจ
เมื่อ วันที่ 3 ม.ค.63  บก.ทท. (นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมจัดชุดถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล
นมัสการองค์


กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.

ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.