สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สถานีเพื่อพัฒนาชาติไทยและเทิดไท้องค์ราชัน ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz.

กิจกรรมหน่วย หน้า 2 (ต่อ)

         เมื่อ วันที่่ 27 ม.ค.65 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ)  โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ท.วิทยายุทธ  ไตรกัลลยา เป็น
         เมื่อ วันที่่ 27 ม.ค.65 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ)  โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลและจิตอาสา 904 จัด
      เมื่อ วันที่่ 26 ม.ค.65 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ)  โดย พ.อ.ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลและจิตอาสา 904 จัดกิจกรรม์
         เมื่อ วันที่่ 24 ม.ค.65 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าวและนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ
         เมื่อ วันที่่ 23 ม.ค.65 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 จัดชุดผู้สื่อข่าว ทำการประชาสัมพันธ์ในการเฝ้ารับ และส่งเสด็จฯ ใน
         เมื่อ วันที่่ 21 ม.ค.65 เวลา 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ หารือข้อราชการกับ พ.ต.อ.สิปปนันท์
         เมื่อ วันที่่ 21 ม.ค.65 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าว และจิตอาสา 904 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ
         เมื่อ วันที่่ 20 ม.ค.65 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว ในโอกาสที่ พล.ร.อ. ปวิตร       
         เมื่อ วันที่่ 20 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว ทำข่าวโรงพยาบาลสกลนคร ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด
เมื่อ วันที่่ 18 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผู้สื่อข่าว สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณเสียง และจัดชุด
        เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565     
เมื่อ
วันที่่ 13 ม.ค.65 เวลา0900 บก.ทท.  
      เมื่อ วันที่่ 13 ม.ค.65 เวลา 0900-1100  บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909
สนภ.2 นทพ. เข้าเยี่ยมคำนับพรปีใหม่ และหารือข้อราชการกับ นางจุรีรัตน์
      เมื่อ วันที่่ 12 ม.ค.65 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ. สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง รอง ผบ.
      เมื่อ วันที่่ 12 ม.ค.65 เวลา 1000  บก.ทท.(นทพ.)  โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ชุดถ่ายทอดเสียง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ นพค.23
      เมื่อ วันที่่ 12 ม.ค.65 เวลา 0900  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
      เมื่อ วันที่่ 11 ม.ค.65เวลา 0900 - 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909
สนภ.2 นทพ.เข้าเยี่ยมคำนับอวยพรปีใหม่ 2565
      เมื่อ วันที่่ 11 ม.ค.65 เวลา 0830-1200 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการ
      เมื่อ วันที่่ 10 ม.ค.65 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าว และนำข้อมูลมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน

        เมื่อ วันที่่ 8 ม.ค.65 เวลา 1200 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ณฐพล  ผิวเณร หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงไทย

    เมื่อ วันที่่ 4 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.
ส่งผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระ

 

กิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2565
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ค.
มิ.ย.
พ.ค.
เม.ย.
มี.ค.
ก.พ.

ปี 2564
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.
ปี 2563
ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค.